Pełny serwis w zakresie przekładni w fabryce lub na miejscu

Eisenbeiss jest firmą zorientowaną na przyszłość i nie tylko reaguje na wymagania klientów, lecz wychodzi im naprzeciw. Dzięki temu Eisenbeiss wypracowała pozycję specjalisty w zakresie przekładni.
W centrum serwisowym przekładni naprawiane i serwisowane są nie tylko produkty własne, lecz także 70-80 % produktów innych firm. Centrum serwisowe w Enns w Austrii posiada nowoczesne techniczne wyposażenie, z różnorodnymi możliwościami produkcyjnymi, i przeprowadza fachowe naprawy i przeglądy na najwyższym poziomie i w najkrótszym czasie.

Bezpośrednio u klientów dokonujemy konserwacji, przeglądów i usuwania słabych punktów. Czynności te wykonuje szybko działający zespół serwisowy. Poza tym na miejscu wykonujemy diagnozy (m.in. pomiary drgań, Gearoskopy® / endoskopie) oraz ewentualnie możliwe do wykonania na miejscu naprawy. Możliwość szybkiej reakcji pozwala uniknąć długich przestojów.

Niezawodne, sprawdzone rozwiązania z jednego źródła
- to właśnie Eisenbeiss.