Lance tlenowe

2

Napędy wciągarek firmy Eisenbeiss przeznaczone do lanc tlenowych mogą przenosić momenty obrotowe do 150.000 Nm zachowując wysokie bezpieczeństwo. Na tym obszarze zastosowania wymaga się absolutnej niezawodności w sytuacjach awaryjnych. W tym celu, oprócz napędu głównego, korzysta się z napędów awaryjnych, które zostają sprzężone z głównym układem przeniesienia napędu za pomocą przekładni planetarnych.