oil

Co mierzy GearControl‐OiL.

Funkcje ogólne
• Ustalenie faktycznego czasu pracy
• Ustawienie progów alarmów i ostrzeżeń
• Wysterowanie sygnalizatorów
Temperatura
• Temperatura ośrodka
• Temperatura otoczenia
• Zastosowanie trybów obliczeniowych
Czas
• Rejestrowanie daty i godziny
• Oznaczenie czasu każdego pojedynczego pomiaru
• Regulowane przerwy między pomiarami
Przewodność
• Procedura pomiaru w zakresie PicoSiemens
• Galwanicznie pozłacane czujniki pomiarowe
• Określenie zanieczyszczeń, udziału wody, kwasowych produktów reakcji, utleniania
Zmętnienie ośrodka
• Pomiar metodą różnicową za pomocą 2 fotościeżek z podświetleniem LED
• Rozróżnienie dodatków do oleju na podstawie zmętnienia i tworzenia pęcherzyków powietrza
• Określenie utlenienia, zanieczyszczeń, rozkładu dodatku, zawartości wody
Przenikalność
• Określenie rodzaju oleju, wymiana oleju i mieszanie oleju, duża utrata oleju
Wilgotność względna
• Określenie zawartości wody


 

Co może GearControl‐SofT.

Tryb offline
• Wskaźnik zapisuje dane pomiarowe na przestrzeni czasu
• Analiza zapisanych danych za pomocą funkcji Detailzoom
Tryb online
• Wskazanie online wartości zmierzonych pojedynczo oraz na przestrzeni czasu
• Ustawianie progów alarmów i ostrzeżeń
• Ładowanie danych z czujnika i zapisywanie danych w różnych formatach.
• Wskazania kontrolek jakości oleju
• Odczyt elektronicznej tabliczki identyfikacyjnej
• Aktualizacja oprogramowania firmowego

 

Co daje GearControl‐OiL.

Edycja monitorowa
• Ciągły zapis danych do ręcznej analizy stanu przekładni
• Konfiguracja progów alarmów i ostrzeżeń dotyczących parametrów pomiarowych
• Autonomiczna eksploatacja przez ponad 2 lata
• Łatwa obsługa
• Możliwość planowania konserwacji prewencyjnej
• Zalecenia montażowe
Edycja ekspercka
• Automatyczna analiza stanu przekładni i stałe zabezpieczenie produkcji
• Przeglądy dostosowane do potrzeb na podstawie określonych stanów przekładni
• Prosta i szybka wizualizacja alarmów i ostrzeżeń bezpośrednio na urządzeniu za pomocą kontrolek LED
• Porady ekspertów od przekładni w zakresie użytkowania

 


oil2

oil


Podobnie jak morfologia krwi człowieka, stan oleju przekładniowego pozwala stwierdzić ewentualne nieprawidłowości.

oil2


Edycja monitorowaoil3

  • Ciągły zapis danych do ręcznejanalizy stanu przekładni
  • Konfiguracja progów alarmów i ostrzeżeń dotyczących dotyczących parametrów pomiarowych
  • Autonomiczna eksploatacja przez ponad 2 lata
  • Łatwa obsługa
  • Możliwość planowania konserwacji prewencyjnej
  • Zalecenia montażowe